Enklare vardag. Bättre resultat.

Oavsett situation behöver du alltid agera och kommunicera professionellt, säkert och tryggt. MiSenti skräddarsyr lösningar och ger personligt stöd åt enskilda individer och grupper i kommunikations- och utvecklingsfrågor. Chefer/ledare på alla nivåer stimuleras  att utmana komfortzonen och utvecklas, både som person och i sin profession.  Affärs- och organisations-utveckling kombineras med coachande ledarskapsstöd och professionell retorik. Företag och organisationer stärker sitt varumärke och blir mer resurs-effektiva när enskilda individer blir bättre kommunikatörer och fram-gångsrika ledare. Med kommunikativa verktyg kan MiSenti förbättra vardagens naturliga mötesplatser och bidra till ökat samförstånd.

TYDLIGA VERKTYG. HANDFAST STÖD.
Du får avlastning, stöd  och tydliga verktyg som ger resultat. Du blir rustad att hantera mänskliga möten och oförutsedda situationer. Lönsamheten ökar och människor växer när du från ord till handling kan göra dig förstådd. Affärsidén är alltid densamma; ”Att med professionalism, tydlighet och konkreta verktyg skapa genomtänkta lösningar som hjälper företag, organisationer och individer att nå uppsatta mål”, men vägen till framgång och mätbara resultat skräddarsys utifrån varje situation. Med genomtänkt kommunikation skapas ekonomiskt effektiva lösningar där målbilden infrias samtidigt som kunskap, verksamhet och människor växer.

BUDSKAP SOM NÅR FRAM.
Erfarenhet och kunskap om hela kommunikationskedjan – från ägardirektiv via styrelserum till operativ vardag och slutkundens behov –  gör MiSenti till en nationellt/internationellt anlitad partner av både offentlig sektor och privat näringsliv. Metodiken ”Jag-Lag-Företag©” omfattar det du behöver för utveckling och framgång, både som person och i din yrkesroll. Den initiala kostnaden blir snabbt en lönsam investering. Från ord till handling får du en enklare vardag med bättre resultat. MiSenti skapar tillväxt med budskap som når fram.
”Att verka utan att synas, med målet att  göra det möjligt för andra att lyckas!”

Malin Månsson
Kommunikations- och utvecklingsstrateg

MiSenti Kommunikation AB
Fjälluggleg. 8 | 254 50 Helsingborg
Tel: +46(0)702 49 88 88
E-post: malin@misenti.se
Orgnr: 556858-2596 |  F-skattsedel

LogaMörkgrön