Budskap som når fram

MISENTI SKAPAR TILLVÄXT MED BUDSKAP SOM NÅR FRAM.
Oavsett situation och sammanhang behöver du alltid agera och kommunicera professionellt, säkert och tryggt. MiSenti skräddarsyr lösningar och ger personligt stöd åt enskilda individer och grupper i kommunikations- och utvecklingsfrågor. Chefer/ledare på alla nivåer stimuleras  att utmana komfortzonen och utvecklas, både som person och i sin profession. Affärs- och organisationsutveckling kombineras med coachande ledarskapsstöd och professionell retorik. Företag och organisationer stärker sitt varumärke och blir mer resurseffektiva när enskilda individer blir bättre kommunikatörer och framgångsrika ledare

TYDLIGA VERKTYG. HANDFAST STÖD.
Av MiSenti får du avlastning och verktyg som ger mätbara resultat. Lönsamheten ökar och människor växer när du från ord till handling kan göra dig förstådd. Affärsidén är alltid densamma; ”Att med professionalism, tydlighet och konkreta verktyg, skapa genomtänkta lösningar som hjälper företag, organisationer och individer att nå uppsatta mål”, men vägen till framgång och mätbara resultat skräddarsys utifrån varje situation.

ENKLARE VARDAG. BÄTTRE RESULTAT.
Erfarenhet, kunskap och kompetens om hela kommunikationskedjan – från ägardirektiv via styrelserummet till operativ vardag och slutkundens behov –  gör MiSenti till en nationellt/internationellt anlitad partner av både offentlig sektor och privat näringsliv.
ROI – (return  of investment) syns direkt, och den initiala kostnaden blir snabbt en mätbar effekt. MiSenti skapar tillväxt med tydliga budskap som når fram.

Att verka utan att synas, med målet att göra det möjligt för andra att lyckas! Foto- Erik Månsson

Malin Månsson, Kommunikations- och utvecklingsstrateg

MiSenti Kommunikation AB
Hagmarksvägen 14 | S-393 53 Kalmar | Sweden
Tel: +46(0)702 49 88 88
E-post: malin@misenti.se
Orgnr: 556858-2596 | Innehar F-skattsedel

LogaMörkgrön