Budskap som når fram.

Oavsett situation behöver du alltid kommunicera och agera professionellt, säkert och tryggt. MiSenti skräddarsyr lösningar
och ger personligt stöd åt individer och verksamheter i kommunikations- och utvecklingsfrågor.

Affärs- och organisationsutveckling kombineras med  ett coachande ledarskapsstöd och professionell retorik. Företag och organisationer stärker sitt varumärke och blir mer resurseffektiva när enskilda individer blir bättre kommunikatörer och framgångsrika ledare. Med kommunikativa verktyg  förbättras vardagens naturliga mötesplatser och bidrar till ökat samförstånd. Från ord till handling får du en enklare vardag med bättre resultat.

TYDLIGA VERKTYG. HANDFAST STÖD.
Du får avlastning, stöd  och tydliga verktyg som ger resultat. Du blir rustad att hantera mänskliga möten och oförutsedda situationer. Lönsamheten ökar och människor växer när du från ord till handling kan göra dig förstådd. Affärsidén är alltid densamma; ”Att med professionalism, tydlighet och konkreta verktyg skapa genomtänkta lösningar som hjälper företag, organisationer och individer att nå uppsatta mål”, men vägen till framgång och mätbara resultat skräddarsys utifrån varje situation. Med genomtänkt kommunikation skapas ekonomiskt effektiva lösningar där målbilden infrias samtidigt som kunskap, verksamhet och människor växer.

ENKLARE VARDAG. BÄTTRE RESULTAT.
Erfarenhet och kunskap om hela kommunikationskedjan – från ägardirektiv via styrelserum till operativ vardag och slutkundens behov –  gör MiSenti till en nationellt/internationellt anlitad partner av både offentlig sektor och privat näringsliv. Metodiken “Jag-Lag-Företag©” omfattar det du behöver för utveckling och framgång.  MiSenti skapar tillväxt med budskap som når fram.
“Att verka utan att synas med målet att  göra det möjligt för andra att lyckas!”

Malin Månsson
Kommunikations- och utvecklingsstrateg

MiSenti Kommunikation AB
Fjälluggleg. 8 | 254 50 Helsingborg
Tel: +46(0)702 49 88 88
E-post: malin@misenti.se
Orgnr: 556858-2596 |  F-skattsedel

LogaMörkgrön