GDPR

MiSenti AB hanterar dina personuppgifter enligt den nya lagen om GDPR.  Enbart e-postadresser finns sparade utifrån gällande avtal enligt bokföringslagen. Du kan när som helst ta kontakt  för att få information, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.